Proces masteringu

Mastering seperowany
Mastering - urządzenia
Dane do PQ
FAQ

Najpierw materiał zostanie przesłuchany na skalibrowanym odpowiednio systemie monitoringowym w akustycznie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu. Po czym zostanie sformułowany plan strategiczny biorący pod uwagę wszelkie szczególne potrzeby ustalone podczas początkowej oceny, przy jednoczesnym uwzględnieniu Twoich sugestii. Każdy track nosi swoje indywidualne cechy i wymaga inaczej prowadzonych operacji by osiągnąć zamierzony cel.

A oto lista procesów, którym poddany będzie materiał.

Konsultacja

Istotne dla nas jest zrozumienie Waszej wizji projektu. Musimy być pewni, że wynik naszej pracy będzie taki jakiego oczekujecie. Tu jesteśmy otwarci na przedstawienie nam dokonań innych artystów, które to stanowią dla Was referencyjny przykład. Naturalnie wszystko w ramach rozsądku. Jeśli mix w danej postaci nie ma szans w procesie masteringu na to by sprostać Waszej wizji wymagana będzie konsultacja z Wami aby ustalić metodę poprawienia  miksu by się zbliżyć do wymarzonego rezultatu.

Głośność (Loudness)

Polega na ograniczeniu szczytowych poziomów (Peaks) Twojego tracku, by osiągnąć jak najwyższy średni poziom głośności (RMS) utworu. Naturalnie patrząc przez pryzmat stylu, który utwór prezentuje. Twój track musi być tak głośny jak inne komercyjne produkcje bez najmniejszych kompromisów w fakturze brzmieniowej i dynamicznej.

Procesory Dynamiczne

Obróbką dynamiczną wniesiemy do Waszego miksu potencjał power'u, prezencji (presence) i tzw. zadziora (punch). Rozlazłe i nudne miksy mogą odzyskać swoją witalność przez zadziałanie enhancerem. Za wszelką cenę staramy utrzymać w nienaruszonym stanie transienty co można uzyskać między innymi przez umiejętne zmiksowanie dziewiczego materiału z obrobionym dynamicznie, który to przez szereg operacji masteringowych zdolność tę utracił.

Redukcja Szumów

Jeśli w materiale odkryjemy niepokojący szum, brum, trzaski lub inne zakłócenia, w miarę możliwości będą one usunięte w taki sposób, by nie naruszyć struktury brzmieniowej utworu.

Obraz Stereo

Może ulec modyfikacji panorama stereo by wypełnić racjonalnie spektrum przestrzeni stereofonicznej przy pełnym zachowaniu kompatybilności mono.

Warmth i Excitement

Przez umiejętne zadziałanie pewnymi zaawansowanymi algorytmami, takimi jak Exciter lub Enhancer, na podstawie Waszego miksu jesteśmy w stanie wygenerować odpowiednią sekwencję harmonicznych nie istniejących rzeczywiście w materiale, które to po zmiksowaniu z nim wykreują pełniejsze i cieplejsze brzmienie utworu.

Dithering

Jako ostatnie ogniwo masteringowego procesu, w przypadku konwersji sygnału o wysokiej rozdzielczości bitowej do niższej, do ścieżki wprowadza się pewien rodzaj niestatycznego szumu o bardzo niskim poziomie, który ma na celu zamaskowanie (wygładzenie, wyeliminowanie) zniekształceń (błędów) wywołanych redukcją kwantyzacji cyfrowej. Po tym zabiegu muzyczne detale, które zamazały się przez zdegradowanie kwantyzacji odzyskają ponownie swój blask, przejrzystość i selektywność. W tym celu w zależności od potrzeb posiłkujemy się algorytmen UV22 lub MBit+ Dither & Noise Shaping.

Stała Składowa - DC offset

Fenomen ten można zaobserwować w prosty sposób w edytorze audio. Objawia się on tym, że fala pliku przesunięta jest względem osi. Spowodowane jest to występującym w pliku napięciem stałym czyli O Hz. Jeśli okaże się, że w Twoim miksie występuje stała składowa trzeba z nią się rozprawić przez zastosowanie odpowiednich algorytmów, które to są niczym innym jak zmodyfikowanym połączeniem noth filtra z filtrem górnoprzepustowym o bardzo ostrym i stromym nachyleniu, wycinającym wszystko poniżej 20 Hz, a przy okazji pozbywamy się niskich pasożytniczych częstotliwości.

Fades In / Out

Według Twoich wskazówek, możemy zacząć numer płynnym wzrostem wzmocnienia (fade-in), lub też zakończyć utwór gładką redukcją głośności (fade-out).